Justitsministeriet

En stilladsopgave for Justitsministeriet krævede særlig tilladelse til Rodahl Stilladsers medarbejdere.

Rodahl Stilladser blev i efteråret valgt til en stilladsentreprise ved Justitsministeriet i Slotsholmsgade i det centrale København. Selve hovedentreprisen går ud på at bygge nye kontorer på loftetagen, hvor der tidligere har været arkiv, i to ejendomme. Hovedentreprenøren er Jakon, der valgte Rodahl Stilladser til opgaven.

»Valget faldt på Rodahl Stilladser både på grund af prisen, og de erfaringer vi har fra tidligere, med firmaet. De er gode til at sætte sig ind i vores behov og bygge stilladserne, så vi kan komme bedst muligt rundt på dem og udføre vores arbejde,« siger byggeleder Anders Sørensen fra Jakon.

Samarbejdet mellem de to virksomheder går lige så langt tilbage, som Anders Sørensen har været i Jakon, hvilket vil sige mere end 28 år. De har gennem årene haft mange samarbejder på andre offentlige bygninger. 

Fordi der er tale om Justitsministeriets bygninger, er et af de særlige forhold ved opgaven, at det krævede tilladelse fra PET til de medarbejdere, der skulle opsætte stilladset, før arbejdet kunne gå i gang.

Udover de særlige godkendelser foregår byggeriet i en baggård, hvor alt materiel skal hejses op over taget på den bygning, der ligger ud til gaden. Der måtte kun hejses på bestemte tidspunkter, for det meste tidligt om morgenen.        

»Der har været et godt forløb. Der har været lidt omkring indrapporteringen ved hejsningerne, der skulle varsles en uge før, så brugerne i de nærliggende bygninger kunne blive adviseret. Det blev det ikke altid, men det gik alligevel,« fortæller Anders Sørensen.

Gangbro over taget

Der er opstillet et allround-søljestillads, hvor dækket skulle ligge præcis i etageadskillelsen. Derfor opsatte Rodahl Stilladser et prøvestillads, så man var sikker på at ramme den rigtige højde.

Dertil kommer stilladsgangbroen, en såkaldt FW-bro, der går hen over den foranliggende bygnings tag. FW-broen forbinder en udvendig trappe og personhejs på gaden med stilladset inde i baggården. 

Det krævede nogle ekstra grundige beregninger at få den 16 meter lange FW-bro til at passe med stilladshøjden i begge sider.

»Den tid var givet godt ud, at FW-broen passede som hånd i handske i begge sider af bygningen, da den blev hejst op på taget,« fortæller Nis Lorenzen, direktør og indehaver af Rodahl Stilladser.

Selve taget er fuldstændig indkapslet. Her rådgav Rodahl Stilladser om, hvordan det kunne sikres, at indkapslingen er tæt, så byggestøv ikke trænger ud i omgivelserne. For at sikre gode adgangsveje i byggeperioden er stilladset desuden bygget i to en halv meters bredde. Stilladset er fra Layher, som Rodahl Stilladser i det konkrete projekt har samarbejdet med om tegninger og beregninger.

»Der bliver altid vedlagt tegninger, der viser, hvordan vi har tænkt os at løse opgaven ved tilbud af denne kaliber,« siger Nis Lorenzen. 

Rodahl Stilladser har haft tre mand i sving med at opstille stilladset. Det har taget cirka tre måneder, primært på grund af adgangsforholdene. Samtidig har blæsevejret drillet lidt undervejs.  

»Vi kan godt lide denne type opgaver. Det viser også, hvad vi kan som virksomhed,« siger Nis Lorenzen.   

Efter planen skal hovedparten af stilladset stå i et år.