En stilladsopgave i Københavns Lufthavn stiller høje krav til sikkerhedsrutiner og fleksibilitet.

ABC-bygningen i Københavns Lufthavn skal have efterisoleret og istandsat facaden og taget, hvor der bliver lagt nyt tagpap. Derfor skulle der opsættes et stillads, og den opgave er tilfaldet Rodahl Stilladser, mens entreprenøren Jakon står for renoveringsarbejdet.

De gamle facadeplader bliver i videst muligt omfang opsat igen, så der er ikke tale om en decideret udskiftning af facaden, men en energioptimering samt almindelig vedligeholdelse af bygningen, der huser Spirit Air Cargo, hvor luftfragten ind og ud af landet bliver kontrolleret og fortoldet.

Arbejdet er omfattende og tog sin begyndelse primo juni og løber 2023 ud. Rodahl Stilladser har fire mand gående, når stilladset, der er af typen allround fra producenten Layher, skal opsættes og nedtages. Begge dele foregår løbende i etaper.    

Jakon samarbejder fast med Rodahl Stilladser i lufthavnen, hvor projektleder Jesper Thorius fra Jakon sætter pris på, at Rodahl Stilladsers medarbejdere kender alle procedurerne i lufthavnen og ved, hvordan de skal opføre sig.

»Jeg synes, at vi har et rigtigt godt samarbejde, for ellers havde jeg jo nok valgt at bruge et andet firma. Fleksibilitet er vigtigt, når der skal laves noget om nu og her, og det er Rodahl Stilladser også gode til,« siger Jesper Thorius, der har arbejdet for Jakon i lufthavnen i otte år, hvor han kun har brugt Rodahl Stilladser. 

Krav til stilladsets udformning

En af udfordringerne er, at lastbiler skal kunne køre til og fra lagerbygningens 35 porte under renoveringsarbejdet. Det stiller også krav til stilladsets udformning.

 

»Når stilladset opstilles, skal portene friholdes, og samtidig skal vi sørge for, at lastbilerne ikke kan bakke ind i stilladset. Det foregår ved, at vi opsætter nogle betonklodser med autoværn et stykke fra stilladset hele vejen rundt,« siger Nis Lorenzen, direktør og indehaver af Rodahl Stilladser.    

At arbejde i lufthavnen kræver også det rette mandskab.

»De skal være indforståede med, at de for eksempel kan blive bedt om at flytte sig hurtigt og gøre det med et smil,« siger Nis Lorenzen.

Mangeårig erfaring

Rodahl Stilladser har mange års erfaring med at stille stilladser op i Københavns Lufthavn, da stilladsfirmaet er fast leverandør hos mange af de entreprenører, der opererer i lufthavnen. Det gælder også i forhold til lufthavnen selv.       

»Vores mandskab er vant til at arbejde i lufthavnen og leve op til de høje sikkerhedskrav, der er, når de befinder sig på airside,« siger Nis Lorenzen.  

Stilladsarbejderne skal i princippet ikke være sikkerhedsgodkendt, når de går rundt på stilladset på landsiden. Kun når de skal op på taget eller arbejde ved den ene gavl, befinder de sig på airside, hvor de dels skal have et havnekort og dels ringe og rapportere til lufthavnens operationscenter, hvor de befinder sig.

ABC-bygning - stilladsopgave