FOA har samarbejdet med Rodahl Stilladser i næsten 20 år

Rodahl Stilladser har stillet stilladser op ved FOA’s hovedkvarter siden begyndelsen af 00’erne. Det er en stor fordel, da kendskabet til bygningen smidiggør hele opstillingsprocessen, der foregår i etaper.

Rodahl Stilladser har haft fagforbundet FOA som kunde i knap 20 år. Hvert sjette eller ottende år får FOA malet vinduerne, alt efter hvilken retning vinduerne vender mod, og om de er placeret mod gården eller gaden. I denne omgang bliver kvistene i hovedkvarteret også renoveret. Arbejdet foregår i etaper skiftevis ud til gaden og i gården.  

Arbejdet består af maling af trævinduerne samt almen vedligeholdelse. Det er de originale trævinduer, der bliver taget hånd om, så bygningens oprindelige udtryk bevares bedst muligt. Kvistene består ligeledes af træ, der løbende skal vedligeholdes.    

FOA’s hovedkontor ligger centralt i København på Staunings Plads nær Rådhuspladsen.

»Vi er tilfredse med Rodahl Stilladser og har brugt dem i mange år. Der er ikke nogen problemer, og hvis vi står i en situation, hvor vi skal bruge et stillads akut, kommer de og hjælper os med det samme,« siger Thomas Køster, sektionsleder i Intern Service i FOA. 

Stillads i etaper

Stilladsarbejdet er inddelt i fire etaper: A, B, C og D, og der er opstillet stillads ved halvdelen af bygningen ad gangen. P.t. er det vinduerne ud mod omgivelserne, der bliver renoveret.

»Vi kender FOA-ejendommen ud og ind, fordi vi har haft opgaven i så mange år. Vi ved på forhånd, hvilke moduler, vi skal stille op og kender også højden på stilladset, så det passer til vinduerne og kvistene,« siger André Müller, driftschef i Rodahl Stilladser.

Når stilladset etapevis skal monteres og demonteres, har Rodahl Stilladser fire mand gående. Hver etape, der dækker en fjerdedel af bygningen, tager cirka 14 dage. P.t. er det etape A og B, der er opstillet. Når etape A er færdig, rykkes stilladset til etape C og så fremdeles. 

»Det er rart for os at have de samme stilladsarbejdere gående, fordi de kender huset. Vi skal ikke bruge tid på at sætte dem ind i arbejdet, og det er især en fordel i vores gård, hvor der skal fjernes nogle glasplader i en overdækning, når de skal stille stilladset op,« siger Thomas Køster.   

Det er typisk de samme medarbejdere fra Rodahl Stilladser, der får opgaven, og det skaber en tillid, der giver medarbejderne nogle fordele.    

»Vores medarbejdere får et brugerkort, så de kan komme ind i FOA-bygningen via gården, hvis de for eksempel skal på toilettet. Vi har også fået lov til at bruge kantinen,« fortæller André Müller.

Tyverisikring holder ubudne gæster væk

Der er tyverisikring på stilladset, så uvedkommende ikke kan kravle op på det og på den måde forsøge at komme ind i bygningen. Det foregår ved, at der sættes en plade på 2,40 meter på højkant, som en eventuel tyv ikke kan forcere. Derudover er stilladset grundigt pakket ind, så en tyv ikke kan få adgang andre steder på stilladset. Indpakningsnettet sikrer desuden, at der ikke falder noget ned til fare for forbipasserende.   

FOA's hovedkontor